Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie dot. Postępowania przetargowego " Modernizacja budynku polegająca na przebudowie łazienek i wykonaniu zabezpieczenia przeciwwilgociowego w sali prób muzycznych w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach"
        
        1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (patrz załącznik).
        2. Ogłoszenie o zmianie umowy (patrz załącznik).