Wystawy na 50-lecie

Na jubileusz przygotowujemy wystawy:

1. Tabla roczników szkoły.

2. Prace naukowe nauczycieli i pracowników szkoły.

3. Kroniki szkolne.

4. Kroniki klasowe niektórych roczników,

5. Kąciki tematyczne: lata 60-te, 70-te, 80-te, 90-te i współczesne.

6. Uchwycone w obiektywie: Grono, uczniowie, sport, ZHP, Chóry i zespoły muzyczne, spotkania z ciekawymi ludżmi, spotkania klasowe, poczty sztandarowe, inne.