ŚWIETLICZAK MIESIĄCA

Od kilku lat w świetlicy organizowane jest współzawodnictwo między uczniami pt. „Świetliczak miesiąca”.

Na tablicy korkowej przypinane są zależnie od miesiąca: listki, kwiatki, bombki, gwiazdki, serduszka, rybki z imionami dzieci, a następnie kropkami nagradzane są wszystkie pozytywne zachowania i postawy, które są sumowane na koniec każdego miesiąca. Punkty można otrzymać za koleżeńskie zachowanie, pomoc wychowawcy świetlicy, a także za aktywny udział w zajęciach, wzorowe zachowanie, pomoc w odrabianiu lekcji. Konkurs ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci, a przy tym uczy życzliwości, grzeczności, odpowiedzialności i systematyczności oraz zachęca do angażowania się w codzienne życie świetlicy. Osoba , która zostaje świetliczakiem miesiąca otrzymuje nagrodę.