ZAKOŃCZENIE ROKU W ŚWIETLICY

W czwartek 22 czerwca odbyło się zakończenie roku w świetlicy szkolnej. Dzieci przebywające w świetlicy przez cały rok szkolny nie tylko oddawały się zabawie, ale brały też udział w różnych formach zajęć: plastycznych, sportowych, komputerowych, edukacyjnych. Uczyły się odpowiedzialności, rozwijały swoje zainteresowania, kształtowały charakter.
Za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach świetlicowych z rąk kierownika świetlicy p. Lidii Sochal oraz p. Eweliny Majchrzak, p. Katarzyny Galińskiej-Pułtorak,     p. Henryka Licy, p. Tomasza Dery i p. Krystiana Groos, najbardziej aktywne świetliczaki otrzymały nagrody.
Za udział w zajęciach wszyscy otrzymali słodkości.   
Wszystkim dzieciom i ich rodzicom wspaniałych, pełnych przygód, gorących i wesołych wakacji życzą Wychowawcy Świetlicy!