Kółko komputerowe

Plan kółka komputerowego:

Lp

Zagadnienie

Termin realizacji

1

Spotkanie organizacyjne

IX

2

Urządzenia, które zmieniły świat:

- mikroskop

IX

3

Technika wokół nas:

- koło

- auto

- stacja kontroli pojazdów

X / XI

4

Nawigacja

- lądowa, w tym auto, kolejowa

- morska: latarnia morska

- powietrzna: wieża kontroli lotów

XII / I

5

Technika a nasze zdrowie

II / IV

6

Podróże – rozwój maszyn

V

7

Sposoby porozumiewania się:

- na lądzie: po drogach, torach

- na morzu

- w powietrzu

VI

8

Podsumowanie zajęć

VI