Kółko Plastyczne 2015/2016

Zajęcia kółka plastycznego  dla klas 1-3 prowadzone przez p. Lidię Sochal, odbywają się w czwartki  od godz. 12.00.
Od najwcześniejszych lat należy rozwijać twórcze możliwości dziecka za pomocą różnych form wychowania estetycznego. Jedną z nich jest plastyka. Dziecko podczas aktu tworzenia uzewnętrznia myśli i uczucia, które trudne byłyby do wyrażenia słowami. Działalność plastyczna dziecka stanowi naturalny sposób odkrywania predyspozycji i uzdolnień.  Jego aktywność plastyczna kształci również pewność i samodzielność w realizacji zadań i rozwiązywania problemów, umiejętność werbalnego opisu zjawisk i doświadczeń estetycznych.
Dzieci na zajęciach poznają różnorodne techniki plastyczne. Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór roku. W trakcie zajęć, okazjonalnie dzieci wykonują  prace okolicznościowe.
Do pozytywnych efektów  pracy kółka plastycznego mogę zaliczyć udział  dzieci w konkursach plastycznych.