Informacje

W naszej szkole działają kółka:

·         - Teatralne - klas IV - VI -  M. Augustyniak

·         - Historyczne (regionalne) - klas IV - VI -  E. Lewandowska

·         - Matematyczne - kl. I - III - K. Piątkowska

·         - Matematyczne - kl. IV - Vi - A. Gryciuk

·         - Przyrodnicze - kl. IV - VI - B. Łysik

·         - Komputerowe - klas IV - VI -  M. Kupryciuk(od listopada 2014)

·         - Komunikacyjne - klas IV -  W. Fedak

·         - Plastyczne - klas I -III -  Lidia Sochal(od listopada 2014)