Sprawdzian kl.VI


W naszej szkole 17 XII 2014 roku przeprowadzamy próbny sprawdzian, składający się z 2 części:

 I część -j. polski i matematyka

II część - j. angielski.

Uczniowie piszą w 10 wyznaczonych salach. W pięciu salach uczniom dostosowujemy warunki pisania.

Testy i odpowiedzi znajdą się na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 17 XII 2014 roku po godz. 15. (taką mamy inforomację).

Naszym uczniom życzymy powodzenia. Do 23 grudnia podamy, kiedy nasi uczniowie i rodzice otrzymają wyniki próbnego sprawdzianu. Testy, wg klucza OKE, sprawdzamy w szkole.