DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018: 
 -30 kwietnia 2018 r.(ze względu na organizację pracy szkoły między dwoma dniami wolnymi),
 -2 maja 2018 r.(ze względu na organizację pracy szkoły między dwoma dniami wolnymi),
 -4 maja 2018 r.(ze względu na organizację pracy szkoły między dwoma dniami wolnymi),
 -1 czerwca 2018 r.(ze względu na organizację pracy szkoły między dwoma dniami wolnymi),
 
W dniach, o których mowa organizowane będą zajęcia opiekuńcze.

M. Biernacka