WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Panią Wójt

Dnia 23 września 2014r. odbyło się spotkanie kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawicieli Szkolnej Komisji Wyborczej z Wójtem Gminy Pszczółki Panią Hanną Brejwo oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej Panią Marzeną Biernacką. Celem spotkania było propagowanie wśród uczniów idei samorządności oraz przygotowanie kandydatów do poprowadzenia kampanii wyborczej na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W ramach spotkania uczniowie mogli uzyskać odpowiedzi Pani Wójt na pytania dotyczące m. in. prowadzenia kampanii wyborczej oraz konstruowania programów wyborczych. Wybory, które odbędą się 30 września, organizowane są w ramach akcji „Samorządy mają Głos” pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej.