WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Debata społeczna

16 października odbyła się w nowym budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach Debata Społeczna zorganizowana przez Wójta Gminy Pszczółki Panią Hannę Brejwo we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim. Głos naszej szkoły w debacie reprezentowała Pani Dyrektor Marzena Biernacka, pani pedagog Maria Kapica, pani psycholog Dorota Świątkowska, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Patrycja Puźniak, Julia Dziewulska oraz Wiktoria Mucha wraz z opiekunami panią Joanną Dembicką i panią Dagmarą Graceffa. Tematyka debaty obejmowała zagrożenia dla dzieci i młodzieży w szkole i poza nią, w tym niebezpieczny internet, patologie społeczne wśród młodzieży (alkoholizm, narkomania, przestępstwa nieletnich) oraz plagę wandalizmu. Rozmawiano o przyczynach, skutkach i możliwych przeciwdziałaniach niebezpieczeństwom.