WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2013

Dnia 30 września br. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Lokal komisji wyborczej znajdował się w czytelni szkolnej. Uczniowie mogli głosować na każdej przerwie i większość z nich skorzystała ze swojego prawa wyborczego. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Patrycja Puźniak z kl.Vb (83 głosy), zastępcą do klasy IV-VI Julia Dziewulska z kl. VId (72 głosy), zastępcą do klas 0-III Julia Jankowska z kl. Vc ( 57 głosów), a sekretarzem Wiktoria Mucha z kl. Va (48 głosów).