WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Debata wyborcza 2013

Dnia 20 września br. odbyła się w naszej szkole Debata Wyborcza, poprzedzająca wybory do Samorządu Uczniowskiego, które zostaną przeprowadzone 30 września. W debacie wzięli udział uczniowie z klas IV – VI, którzy zaprezentowali propozycje działań, które mógłby podejmować samorząd w bieżącym roku szkolnym. Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Marzena Biernacka, a debatę poprowadziły panie Joanna Dembicka i Dagmara Graceffa – opiekunowie SU. Wybory do samorządu odbywają się pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu „Samorządy mają głos”, którego celem jest wdrażanie uczniów do samorządności i podejmowania przez nich działań podnoszących świadomość obywatelską.