Debata wyborcza 2013

Dnia 20 września br. odbyła się w naszej szkole Debata Wyborcza, poprzedzająca wybory do Samorządu Uczniowskiego, które zostaną przeprowadzone 30 września. W debacie wzięli udział uczniowie z klas IV – VI, którzy zaprezentowali propozycje działań, które mógłby podejmować samorząd w bieżącym roku szkolnym. Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Marzena Biernacka, a debatę poprowadziły panie Joanna Dembicka i Dagmara Graceffa – opiekunowie SU. Wybory do samorządu odbywają się pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu „Samorządy mają głos”, którego celem jest wdrażanie uczniów do samorządności i podejmowania przez nich działań podnoszących świadomość obywatelską.