Prezydium 2014 / 2015

PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PSZCZÓŁKACH

rok szkolny 2014/2015


W dniu 19 września 2014 roku na plenarnym posiedzeniu przedstawicieli Rady Rodziców wyłoniono nowy skład:

Przewodnicząca – Anna Świątek

Zastępca przewodniczącej – Aldona Neumann

Sekretarz – Agnieszka Troka

Skarbnik - Anna DrywaKomisja Rewizyjna

- Roman Olszewski

- Sebastian Skaliński

- Joanna NarlochJednocześnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Marzena Biernacka podziękowała Pani Bożenie Klamann za pełnienie funkcji przewodniczącej przez okres 10 lat.