WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Prezydium 2014 / 2015

PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PSZCZÓŁKACH

rok szkolny 2014/2015


W dniu 19 września 2014 roku na plenarnym posiedzeniu przedstawicieli Rady Rodziców wyłoniono nowy skład:

Przewodnicząca – Anna Świątek

Zastępca przewodniczącej – Aldona Neumann

Sekretarz – Agnieszka Troka

Skarbnik - Anna DrywaKomisja Rewizyjna

- Roman Olszewski

- Sebastian Skaliński

- Joanna NarlochJednocześnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Marzena Biernacka podziękowała Pani Bożenie Klamann za pełnienie funkcji przewodniczącej przez okres 10 lat.