Promocja zdrowia do 2014

W 2000 roku nasza szkoła podpisała 3-letnią deklarację przystąpienia do sieci szkół promujących zdrowie (SzPZ). Uroczystość ta odbyła się na II Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w  Gdyni.

- W pierwszym roku działalności 2000/2001 powołaliśmy szkolny zespół promocji zdrowia, który napisał program "Wesoła Pszczółka", nagrodzony w ogólnopolskim konkursie "Janko Muzykant".

- W roku szkolnym 2002/2003 realizowaliśmy program "Mądra Pszczółka", również nagrodzony przez MEN i KOWEZ.

- We wrześniu i październiku 2002 realizowaliśmy program "Podróże Pszczółki", nagrodzony w III edycji konkursu wyrównywania szans dzieci wiejskich.

- W roku szkolnym 2003/2004 nasz program "Pszczoły u Żelisława"skierowaliśmy do mieszkańców wsi Żelisławki.

- Do 15 marca 2004 opracowaliśmy raport z 3-letniej realizacji projektu "Szkoła Promująca Zdrowie".

- 9 czerwca 2004 otrzymaliśmy Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

- W dniach 24,25 luty uczetniczyliśmy w Wojewódzkiej konferencji Szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku i prezentowaliśmy realizację programu edukacji prozdrowotnej w naszej szkole.

- W roku szkolnym 2004/2005 opracowaliśmy 3-letni program realizacji projektu SzPZ. Staramy się bowiem o certyfikat przynależności do sieci ogólnopolskiej.

- 2005-2007 - Realizacja 3-letniego planu promocji zdrowia

- 2006 - Prezentacja dokonań szkoły w pracy z dziećmi przewlekle chorymi na Wojewódzkiej Konferencji Szkół,

- 2005- 2009 - Udział i zajęcie wysokich miejsc w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu w Czerniewie

- 2006 – 2013 - Udział w edycjach Ogólnopolskiej Kampanii „Dzień Bezpiecznego Internetu”

- 2007-2009 - Realizacja programu „Szklanka mleka”

- 2009 – Projekt szkolny „Zdrowo i wesoło w naszej szkole”

- 2010 - Realizacja programu „Owoc dla ucznia”

- Udział dyrektora szkoły, szkolnego koordynatora i pielęgniarki szkolnej w wojewódzkiej konferencji podsumowującej program "Zdrowy Pomorzanin- Zdrowie dla Pomorzan'

- Wrzesień 2011 – Spotkanie szkolnego zespołu promocji zdrowia. Przygotowaliśmy propozycję działań na rok szkolny 2011/2012

- 6-7 X 2011 Uczestniczyliśmy w Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promującej Zdrowie w Jastrzębiej Górze.

- Zorganizowaliśmy w szkole "Tydzień wolontariatu". Odbyły się spotkania z wolontariuszami WOŚP, Fundacji "Mam Marzenie", Caritas, Ochotniczej Straży Pożarnej, Klubu Sportowego "Potok Pszczółki".

- Uczniowie naszej szkoły reprezentują nasza szkołę w kolejnych edycjach Powiatowego Konkursu Wiedzy Zdrowotnej (Serce- mój przyjaciel Ruch - to zdrowie, Mam piękny uśmiech, itd.).

- Organizowaliśmy w szkole konkursy wiedzy o zdrowiu"Wiem co jem", "Światowy Dzień Zdrowia.

- Realizowaliśmy w szkole projekt międzynarodowy współpracy bliźniaczej szkół eTwinnig "Olympics 2012" oraz działania szkolne w ramach "Euro 2012".

- Dołączyliśmy do ogólnopolskiej Kampanii "Cała Polska biega".

- Promujemy zdrowy styl życia (aktywność fizyczną) w środowisku lokalnym.

 

Pozytywne strony naszej działalności:

1. Nastąpiła większa integracja środowiska szkolnego i lokalnego

2. Wszyscy zainteresowani (uczniowie, rodzice, dzieci, nauczyciele, władze...itd.) widzą celowość naszych działań

3. Mamy więcej propozycji dla dzieci, rodziców i przyjaciół szkoły.

4. Nawiązujemy kontakty ze szkołami promującymi zdrowie, wymieniając swoje doświadczenia

5. Mamy swoje logo

6. Co roku organizujemy imprezę środowiskową.

7. Naszymi działaniami obejmujemy środowiska lokalne.

 

Działania na rok szkolny 2011/2012:

1. Aktywność fizyczna naszych uczniów – w ramach badań „Uczeń jest aktywny”

2. Szkolenie rodziców – Co je moje dziecko?

3. Produkty w sklepiku szkolnym – ‘Wiem co kupuję i jem”

4. Dlaczego hałas szkodzi zdrowiu?

5. Relacje uczeń- uczeń, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic w ramach działań „Szkoła bez przemocy”

6. Działania w „Jestem bezpieczny” – w ramach ogólnopolskiej kampanii Dzień Bezpiecznego Internetu 2011

7. Praca z uczniem przewlekle chorym w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Działania szkoły w roku 2012/2013:

1. Badania dotyczące bezpieczeństwa uczniów klas IV.

2. Szerzenie poczucia większej świadomości na temat dbania o własne zdrowie.

3. Prowadzenie działań charytatywnych - WOŚP, Góra Grosza,Nakrętki dla Natalki i Mateusza, pomoc dzieciom potrzebującym

4. Realizacja działań prozdrowotnych na poszczególnych przedmiotach szkolnych.

5. Działania o charakterze edukacyjnym- Moja aktywność fizyczna, Sport- dbam o zdrowie, Ile wiem o swoim zdrowiu.

 

Plan Pracy Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia 2013/2014 [zobacz]