Promocja zdrowia 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 będziemy analizować:

  • pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • pomoc i wsparcie uczniów 
  • organizację zajęć wspomagających rozwój dziecka i ucznia
  • jakość żywienia
  • znajomość przez dzieci i rodziców zasad zdrowego żywienia
  • formy aktywności fizycznej wśród naszych uczniów ( w szkole i poza nią)
  • zalecenia MEN i KO w Gdańsku
  • wnioski wynikające z udziału w konferencjach o tematyce zdrowotnej