Książka na 50-lecie

Specjalnie z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Pszczółkach powstała książka "pięćdziesiąt wydarzeń, a może więcej..." . W pozycji czytelnik znajdzie główne wątki zmian historycznych, organizacyjnych, kalendarium wydarzeń i osiągnięć, a także przegląd 50 najważniejszych wydarzeń szkoły w latach 1964-2014. Dzięki staraniom autorki książki, Marioli Kupryciuk, udało się zebrać wspomnienia najmłodszych absolwentów szkoły, nauczycieli i pracowników oraz absolwentów starszych roczników.