Projekt "Od grosika, do złotówki"

W roku szkolnym 2013/2014 klasy drugie przystąpiły do realizacji programu  z zakresu podstaw edukacji finansowej - „OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI”.  Zakończenie przewiduje się na miesiąc grudzień 2014 r.  Podróżując przez 10 miesięcy po galaktyce FINANSE i  OSZCZĘDZANIE, dzieci poznają:

- nominały i wartość pieniędzy,

-sposoby ich zarabiania,

-zasady racjonalnego ich wydawania,

-formy i sposoby oszczędzania,

Istotnym elementem tej edukacji jest także kształtowanie m.in. takich nawyków jak:

- dbanie o własne zdrowie

- poszanowanie własności

- rozumienie sytuacji finansowej rodziny

W czasie podróży z Grosikiem dzieci poznają także pojęcia z zakresu bezpieczeństwa. A oto przykłady prac plastycznych  wykonanych przez klasę II a, oraz listów pisanych do Grosika, w których uczniowie z klasy II a starali się odpowiedzieć na pytanie: Czego dowiedzieliśmy się podróżując z Grosikiem?