Programy i projekty realizowane w roku szkolnym 2012 / 2013

- Współpracy międzynarodowej z 8 szkołami europejskimi „Comenius”

- Projekt edukacyjny współpracy bliźniaczej szkół etwinnig – 4c – 23 ucz.

- „Od grosika do złotówki” – klasy II- 68

- „Cała Polska czyta dzieciom” – oddziały przedszkolne i klas 6b

- „Szklanka mleka” – I-VI -390 ucz.

- „Owoce w szkole” – I-III – 193 ucz.

- „Wiatr w żagle” – klasa 5d – 24 ucz.

- „Uwolnić swój oddech” – 143 nauczycieli

- Ogólnopolska kampania „Cała Polska biega” – 30 ucz.

- „Mój szkolny kolega z misji” – 3 kategorie

- „Zużyte bateria” – szkoła

- „Zbiórka makulatury” – szkoła

- „Zużyte tonery” – szkoła + rodzice

- BRD – karty uzyskało 60 ucz. (+15 jeszcze nie dostarczyło dokumentów do sekretariatu)

- „Znajdź właściwe rozwiązanie” – edukacja zdrowotna – 23 ucz.

- Gminny projekt „Na ratunek pszczołom” – ok. 190 ucz. (2a, 4a,4b,4c,4d,5a,5b,5c,5d,kółko plastyczne).

- „Ojczysty-dodaj do ulubionych” – 40 ucz. klas VI

- Spotkanie z muzyką

- „Szlachetna paczka”

- Wyprawka – dofinansowanie do zakupu podręczników