ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA OŚWIATOWEGO SZKOŁA OPRACOWAŁA NASTĘPUJĄCE PLANY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

1. Plan pracy szkoły na rok szkolny 2009-2010

2. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009-2010

3. Program wychowawczy szkoły na rok szkolny 2009-2010

4. Program profilaktyczny szkoły na rok szkolny 2009-2010

5. Plan doskonalenia zawodowego na rok 2009 i 2010

6. Plan Doskonalenia Zawodowego na lata 2009-2014

7. Program Rozwoju Szkoły na lata 2009-2014