Nagrodzone programy szkolne

-2014- Realizacja projektu bliźniaczej współpracy szkół eTwinning "When the heroes need help" ze szkołą z Aten (Grecja) zobacz projekt http://new-twinspace.etwinning.net/web/p103780/welcome koordynator; M.Kupryciuk, współpraca: E. Majchrzak (4a), P.Lica(4c), H.Lica, A.Szejko-Gomułka (5a), M.Dreszler (5b)

- 2012 - Europejska Odznaka Jakości Edukacji za projekt bliźniaczej współpracy szkół eTwinning "Olympics 2012" we współpracy z dwoma szkołami z Wielkiej Brytanii i ze szkołą z Włoch- koordynator M.Kupryciuk, współpraca J.Dembicka, uczniowie klasy 5b
- zobacz http://etwinning.pl/odznaka-jaosci/europejskie?page=17
- projekt  http://new-twinspace.etwinning.net/web/p78244/welcome
- blog projektu http://mkupryciuk.blogspot.com/2012_04_01_archive.html

- 2009-2011- Program międzynarodowej współpracy „Comenius” ze szkołami z Włoch, Katalonii, Turcji, Grecji.

- 2009 – Projekt wyrównywania szans edukacyjnych uczniów „Otwórz swój umysł” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 2009- Realizacja projektu "Otwórz Swój Umysł".

- 2007/2008 - Zajęcia edukacyjne (j.polski, matematyka, psycholog, taneczne) w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów

- 2006-2009 - Program międzynarodowej współpracy „Comenius” ze szkołami z Wielkiej Brytanii, Islandii i Czech.

- 2006/2007- Zajęcia logopedyczne w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

- 2006/2007- Zajęcia gimnastyki w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.

 - 2006/2007- Zajęcia chóru szkolnego w ramach programu ogólnopolskiego "Śpiewająca Polska".

- 2006/2007- Program Socrates Comenius "Podobieństwa i różnice legend i mitów".

- 2005/06- Program "Szkoła Marzeń - dofinansowanie z EFS.

- 2004/05- Szkolny program Uczniowskiego Klubu Sportowego - dofinansowanie z MEN.

- 2004- "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi i małych miejscowości" we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - dofinansowany z EFS.

- 2002 - Szkolny program wyrównywania szans dzieci wiejskich "W krainie wyobraźni"- Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych.

- 2002- Szkolny program promocji zdrowia "Podróże Pszczółki"- nagroda MEN.

- 2001- Szkolny program promocji zdrowia "Mądra Pszczółka"- nagroda MEN.

- 2000 - Szkolny program promocji zdrowia "Wesoła Pszczółka" - nagroda KOWEZ