DORADZTWO ZAWODOWE

Od 1 grudnia 2017 roku odbywają się indywidualne zajęcia z Doradztwa Zawodowego dla uczniów klas VI. Uczniowie wypełniają testy, ankiety. Dla każdego z nich powstaje Indywidualne Ścieżka Edukacji Zawodowej. Zajęcia prowadzi Elżbieta Gradolewska.
Kolejni uczniowie odwiedzają gabinet Doradztwa Zawodowego. Zajęcia z uczniami trwają 5 godzin, w tym 2 godziny pracy z uczniem, dwie na opracowanie wyników, jedna na omówienie wyników. Oto zdjęcia: