Realizacja zadań Gry Biznesowej

W dniach od 21.08.2017 r. do 1.09.2017 r. dziesięć grup realizowało zadania Gry Biznesowej. Pod okiem trenerów poznawali tajniki biznesu, obrotu środkami płatniczymi oraz rolą i funkcją reklamy. Spośród siebie wybierali zarząd firmy oraz ustalali co produkują, sprzedają i za jaką cenę. Z mojej obserwacji wynika, że zajęcia bardzo się podobały.
Szkolny Opiekun Projektu - Mariola Kupryciuk

Oto krótkie relacje foto.