SZKOLENIE NAUCZYCIELI - "WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA"

W dniach 24 i 25 lutego 12 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym współpracy zespołowej. Uczestnicy szkolenia poznali zasady tworzenia się grupy, zespołu. Wzięli udział‚ w kilku ćwiczeniach mających na celu określenie sposobu porozumiewania się, sprecyzowania celu zespołu, terminu i sposobu wykonania zadania. Wspaniała praca członków szkolenia przebiegała w twórczej, ambitnej atmosferze. Podczas szkolenia wszyscy nauczyciele zobowiązani byli wypełnić test kompetencji przed i po. Jaką wiedzę i wnioski wynieśli ze szkolenia - czas pokaże. Na pewno poznane techniki przydadzą się w pracy z uczniami i zespołami nauczycieli.