V MIĘDZYNARODOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „SPORT NAS ŁĄCZY”

"Sporty zimowe - Soczi 2014"

W lutym i marcu uczniowie oddziałów przedszkolnych , klas I –VI naszej szkoły oraz szkolnego koła plastycznego pod kierunkiem wychowawców wykonywali prace plastyczne na konkurs „Sporty zimowe – Soczi 2014” organizowany przez Zespół Szkół w Postominie przy współpracy z UG w Postomominie.

Łącznie do komisji wpłynęło 30 prac z klas 0 –III i 20 prac z klas IV – VI.

W dniu 10 marca 2014r. jury w składzie: Lidia Sochal – przewodnicząca, Ewelina Majchrzak, Bożena Ruszniak – członkowie

dokonała podsumowania szkolnego etapu w/w konkursu.

Wybrane przez jury prace zostały przesłane na adres organizatora. Zgodnie z regulaminem konkursu można było przesłać po 5 prac z danej kategorii wiekowej.

Kategoria wiekowa 6 -9 lat:

Arek Trzebiatowski kl.0 a

Jan Łuczeczko kl. 0 b

Szymon Rakowski kl. I a

Maja Łuczeczko kl. II a

Agnieszka Falkowska kl. III c

Kategoria wiekowa 10 - 13 lat

Wojciech Olszewski kl. IV b

Julita Jagielska kl. IV b

Alicja Wnuk kl. IV b

Weronika Piotrowska kl. IV b

Julita Urbanek IV d

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbyło się w ZS w Postominie 28 marca. Wśród najlepszych znaleźli się :

Kategoria wiekowa 6 -9 lat:

III miejsce Agnieszka Falkowska kl. III c

Kategoria wiekowa 10 - 13 lat

II miejsce Wojciech Olszewski z kl. IV b

Prace na terenie szkoły koordynowała Bożena Ruszniak n-l edukacji wczesnoszkolnej.