WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

KONKURS "SPOTKANIE Z PANEM ANDERSENEM"

20 lutego 2014 r. odbył się konkurs twórczości Hansa Christiana Andersena dla uczniów klas trzecich. Organizatorkami, jak co roku, były: Bożena Ruszniak i Elżbieta Ruszewska. Konkurs rozwija czytelnictwo oraz zachęca uczniów do poznawania jego pięknych baśni.

Laureaci konkursu:

I miejsce: Jakub Grzyb kl. III a

II miejsce: Anna Mogiełka kl. III a

Zofia Szejko kl. III b

III miejsce: Anna Kalkowska kl. III b