KONKURS "MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI"

Konkurs plastyczny, którego tematem przewodnim w tym roku było „Kto wierzy nie jest nigdy sam” odbył się za przełomie m-ca lutego i marca 2014 roku. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas I-VI. Tematyka konkursu przypominała uczniom o ich rówieśnikach i misjonarzach pracujących na różnych kontynentach. Wcześniej uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli do wykonania pracy dowolną techniką.

Komisja w skład której wchodzili: p. kierownik świetlicy Lidia Sochal, wicedyrektor Mariola Kupryciuk, wicedyrektor Jolanta Janeczko, nauczyciel Ewelina Majchrzak, wyłoniła następujących zwycięzców konkursu:

Kategoria 1-3

I miejsce Agnieszka Falkowska IIIc

II miejsce Natalia Jereczek Ia

III miejsce Maja Pokojewska Ib

Kategoria 4-6

I miejsce Martyna Horodziejko Vb

II miejsce Paweł Niziński IVa

III miejsce Wojciech Olszewski IVb

Organizatorami konkursu były: A. Rakowska, E. Ruszewska, L. Sochal, J. Pałys