WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

KONKURS CZYTELNICZY "Z KSIĄŻKĄ NA TY"

W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowany został IV Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Z książką na ty”, do którego po raz kolejny przystąpiliśmy.

Konkurs ma na celu motywowanie do aktywnego czytelnictwa, rozwijanie nawyków czytelniczych, poznanie klasyki literackiej i kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

I etap – to konkurs pięknego czytania, w którym ucz. kl. I b M. Wolanin i ucz. kl. II a K. Rasławski otrzymali wyróżnienie, a ucz. kl. VI c K. Zasada zdobyła III miejsce.

II etap – test ze znajomości lektur W. Goike ucz. kl. II a wywalczył II miejsce, a A. Mogiełka z kl. III a – III miejsce.

Odpowiedzialna za przeprowadzenie poszczególnych zadań na etapie szkolnym i opiekę nad uczniami jest Ewa Dworakowska.