KONKURS CZYTELNICZY "Z KSIĄŻKĄ NA TY"

W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowany został IV Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Z książką na ty”, do którego po raz kolejny przystąpiliśmy.

Konkurs ma na celu motywowanie do aktywnego czytelnictwa, rozwijanie nawyków czytelniczych, poznanie klasyki literackiej i kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

I etap – to konkurs pięknego czytania, w którym ucz. kl. I b M. Wolanin i ucz. kl. II a K. Rasławski otrzymali wyróżnienie, a ucz. kl. VI c K. Zasada zdobyła III miejsce.

II etap – test ze znajomości lektur W. Goike ucz. kl. II a wywalczył II miejsce, a A. Mogiełka z kl. III a – III miejsce.

Odpowiedzialna za przeprowadzenie poszczególnych zadań na etapie szkolnym i opiekę nad uczniami jest Ewa Dworakowska.