Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I-III

    07 stycznia 2016r. zorganizowano kolejny Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas  I – III w Szkole Podstawowej w Pszczółkach. Organizatorkami były: Wioletta Katarzyna Piątkowska, Bożena Ruszniak
i Iwona Regenbrecht. Organizatorzy konkursu ustalili w regulaminie, że:
•konkurs obejmie wszystkich uczniów klas drugich i trzecich
•I etap przeprowadzą w klasach wychowawcy
•II etap zrealizują organizatorzy
Konkurs przeprowadzono  w dwóch etapach. Pierwszy etap przeprowadzili  wcześniej w klasach wychowawcy, aby wyłonić reprezentacje klas. Drugi etap przeprowadzono właśnie 07 stycznia 2016. W konkursie uczestniczyło 15 uczniów z klas  drugich i 21 z klas trzecich. Łącznie brało udział w finale 36 uczniów.

W realizację konkursu zaangażowani byli wszyscy nauczyciele edukacji wczesnoszkolne. Nad przebiegiem, realizacją II etapu konkursu i podsumowaniem całości czuwali organizatorzy.

CELE KONKURSU:
•wyłonienie i nagrodzenie Mistrzów Ortografii
•wzbudzenie pozytywnej motywacji u uczniów do dalszej pracy nad poprawną pisownią
•wypracowanie wniosków do dalszej pracy nad ortografią
 w poszczególnych klasach (na podstawie analizy dyktand)
•wskazanie już opanowanych i stosowanych zasad oraz tych, które wymagają jeszcze dalszego doskonalenia.

Mistrzowie Ortografii:
Klasy II
I MIEJSCE  –   ZUZANNA SZCZYPIORSKA kl. II d
II MIEJSCE  –  MAJA JANCZAK  kl. II b
III MIEJSCE  - ALAN BRYLOWSKI kl. II d


WYRÓŻNIENIA: 
OTYLIA KRÓL  kl. II c
ZUZANNA BILIŃSKA  kl. II c

Klasy III
I MIEJSCE  –   DORIAN HENNIG  kl. III a
I MIEJSCE  -    MARTYNA GÓRECKA kl. III a
II MIEJSCE  –  LENA MENKINA  kl. III b
II MIEJSCE  –  NADIA BILIR   kl. III b
III MIEJSCE  -  WIKTORIA JERECZEK kl. III a

WYRÓŻNIENIE  -  ZOSIA SKOLIMOWSKA  kl. III a