WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Konkurs logopedyczny „Siła oddechu – Silą w mówieniu”

Dnia 18.12.2015 roku rozstrzygnięto konkurs logopedyczny z zakresu profilaktyki skierowany do klas oddziału przedszkolnego zatytułowany „SIŁA ODDECHU – SIŁĄ W MÓWIENIU”.

Cele konkursu:

-propagowanie i utrwalanie prawidłowego sposobu oddychania,

- inspiracja do zabaw logopedycznych,

- rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów,

- ćwiczenie sprawności artykulacyjnej i manualnej,

- wzbogacanie warsztatu plastycznego.

Zadaniem konkursowym było wykonanie przez zespół klasowy prezentacji ćwiczeń oddechowych. Forma ćwiczeń była dowolna.

W konkursie wzięły udział trzy klasy oddziału przedszkolnego, wszystkie z zaangażowaniem wykonały przygotowane ćwiczenia oddechowe. Każda z klas pod przewodnictwem wychowawcy wykazała się inwencją twórczą oraz rzetelnością w wykonywaniu ćwiczeń oddechowych. Biorąc pod uwagę oryginalne pomysły, komisja konkursowa zadecydowała nagrodzić wyróżnieniem wszystkich uczestników.