WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

KONKURS „MISTRZ CZYTANIA W KL. I- III”

 

W dniu maju odbył się konkurs „ Mistrz Czytania w kl. I – III”.

 

Celem konkursu było:

 

- zachęcenie do czytelnictwa,

 

- wyłonienie uczniów najlepiej czytających na poziomie swoich klas.

 

Komisja w składzie: Jolanta Janeczko i Ewa Dworakowska, wyłoniła zwycięzców:

 

W kategorii klas pierwszych:

 

I m Mocha A. kl. I e

 

II m Szydlowska N. kl. I b

 

III m Droździel P. kl. I d

 

W kategorii klas drugich:

 

I m Skolimowska Z. kl. II a

 

II m Wolanin M. kl. II b

 

III m Hennig D. kl. II a

 

W kategorii klas trzecich:

 

I m Kisiel D. kl. III a

 

II m Kowalczyk K. kl. III c

 

III m Adamiec F. kl. III c