WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

„Spotkanie z Panem Andersenem” 2015

 

W drugim semestrze miłośnicy pięknych baśni H. Ch. Andersena z klas III spotkali się w szkolnej świetlicy,

 

aby popisać się swoją wiedzą na ten temat. To już w naszej szkole tradycja od co najmniej 20 lat.

 

Najliczniej reprezentowana była klasa IIIa , aż 5 uczniów. Jury i koledzy z klas trzecich podziwiali i nagradzali

 

brawami wielką wiedzę jaką wykazali laureaci.

 

Oto kilka zdjęć ze zmagań i wyniki rywalizacji.                                                                                    

 

Zwycięzcom    gratulujemy wiedzy!

 

I m. Maja Łuczeczko kl. III A                                      

 

      Wojciech Goike kl. III A

 

      Joanna Maciołek kl. III A

 

II m. Karol Rasławski kl. III A

 

III m. Dagmara Kisiel kl. III A

 

 

 

Specjalne wyróżnienie otrzymał Paweł Pranga  z kl. III B

 

 

 

                   Organizatorkami konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej : W. K. Piątkowska, E. Ruszewska i B. Ruszniak