"Moj szkolny kolega z Misji" 2014/2015

 

 XIV edycjia konkursu „Mój szkolny kolega z Misji”

 

w klasach I- VI

 

w Szkole Podstawowej w Pszczółkach w roku szkolnym 2014/2015

 

W ramach XIV Edycji Ogólnopolskiego  Konkursu „ Mój Szkolny Kolega z Misji”  nasza szkoła uczestniczyła w wielu kategoriach.
Klasy 4-6  brały udział w akcji charytatywnej „Pomóż misjom”. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili zbiórkę zarówno wśród uczniów jak  i rodziców. W sumie zebrano 800 złotych. Kolejną kategorią była praca literacka zatytułowana:„ Radość codzienności” napisana przez uczennicę Żaklinę Lewandowską pod kierunkiem pani Joanny Dembickiej. Praca powstała  w oparciu o wiersz Jana Twardowskiego Jaka to radość,  fragmenty Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz Adhortację apostolską Papieża Franciszka. W kategorii scenariuszy lekcji klas 4-6 wywalczyliśmy III miejsce. Scenariusz został przygotowany przez Zofię Szczodrowską i przeprowadzony w klasie VI a, nosił tytuł: „Wyzwanie współczesnego świata według Evangelii gaudium  Papieża Franciszka oraz wiersza Tadeusza Różewicza List do ludożerców”. Uczniowie mieli możliwość pracy nad analizą obydwu źródeł i samodzielnie argumentowali jakie są wyzwania współczesnego świata i jakie wartości młodzi ludzie powinni prezentować .

 

Opracowała: Zofia Szczodrowska

 

Kategoria plastyczna i charytatywna

 

    Wstępem do naszych działań było omówienie przewodniego tematu XIV edycji konkursu RADOŚĆ EWANGELII ŹRÓDŁEM MISYJNEGO ZAPAŁU. Nauczyciele przypomnieli uczniom pojęcia: misje, kraje misyjne, misjonarz, ewangelia, radość itp. Uczniowie klas 1-3 pod kierunkiem nauczycieli: Jadwigi Pałys, Bernadety Grzyb, Elżbiety Ruszewskiej i Renaty Welz na przełomie m-ca lutego i marca 2015 roku przystąpili do wykonania prac plastycznych różnymi technikami. Na konkurs wpłynęło 168 prac. Większość z nich została zaprezentowana na wystawie szkolnej.

 


Komisja konkursowa w składzie:

 

Mariola Kupryciuk, Jolanta Janeczko, Lidia  Sochal, Danuta Vetter i Ewa Dworakowska wybrała 3 najładniejsze prace uczniów.

 

1 miejsce – Szymon Rakowski kl. IIa

 

2 miejsce – Oliwia Wawrzyniak kl. IIc

 

3 miejsce – Jarosław Górka kl. IIc.

 

Najładniejsza praca ucznia kl. IIa Szymona Rakowskiego została wysłana na finał ogólnopolskiego konkursu „Mój szkolny kolega z Misji”. Uczniowie klas 1-3 brali również udział w akcji charytatywnej pomagając misjonarzom w budowie Przedszkola w Kolwezi (Demokratyczna Republika Kongo).

 

 

 

Opracowała:

 

Jadwiga Pałys