I Spotkanie Komitetu Organizacyjnego

I Spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 50 – lecia szkoły

W dniu 7 marca 2014 roku w czytelni szkolnej odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 50 –lecia Szkoły Podstawowej w Pszczółkach.

Dla naszej społeczności szkolnej kolejny rok szkolny 2014/2015 będzie Rokiem jubileuszowym szkoły. Już teraz planujemy liczne działania dla uczniów szkoły, pracowników, absolwentów. Największy wysiłek organizacyjny mamy zamiar położyć na dostarczenie informacji o historii szkoły, jej osiągnięciach, absolwentach i pracownikach placówki.

Na zaproszenie dyrektora szkoły Marzeny Biernackiej przybyli Marian Rachwał, Irena Fusiara, Anna Jusyn-Dera, Tadeusz Bartkowski, Anna Świątek, Aldona Neumann, Piotr Jocz, Elżbieta Jaroszewska, Ewa Lewandowska, Joanna Pleger, Lidia Sochal. W skład komitetu wchodzą również Małgorzata Augustyniak, Michał Olejnik. Czekamy jeszcze na potwierdzenie kilku osób.

Uroczystość 50-lecia szkoły będzie miała miejsce 25 października. W tym dniu odbędą się również spotkania nauczycieli z absolwentami szkoły. Na dzień 26 października (niedziela) zaplanowano uroczystą koncelebrowaną Mszę Świętą na godzinę 13.

Podczas spotkania dyskutowano nad formułą obchodów, ich organizacją. Zapoznano się z propozycją „50- ciu najważniejszych wydarzeń z historii szkoły”. Przy wyborze w/w kierować się będziemy zasadą- „wydarzenie, które miało znaczący wpływ na życie szkoły, wygląd, organizację i przebieg edukacji oraz zmianę mentalności szkolnej”. Na stronie internetowej szkoły znajdzie się plik z ich propozycją, która zostanie przyjęta w czerwcu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Komitet Organizacyjny.

Dyrektor szkoły przedstawiła zarys organizacyjny. Zwróciła się z prośbą o pomoc w zebraniu kontaktów do byłych pracowników szkoły. M. Biernacka przedstawiła również osiągnięcia szkoły i ważne obecne działania nauczycieli i uczniów szkoły. Następnie poinformowała o zbieraniu informacji do monografii szkoły, w więc wydania książki 50-lecia szkoły. Na jej ewentualny wydruk szkoła i Rada Rodziców będzie szukała sponsorów.

Od 15 września do 15 października planujemy cykl spotkań uczniów szkoły z byłymi nauczycielami i wybranymi absolwentami szkoły. Absolwentów, ciekawe i wybitne osobowości, zapraszamy do szkoły już od kilku lat. Gościliśmy Jacka Kamińskiego – właściciela i szewca Pracowni Obuwia Artystycznego w Warszawie, Romana Brodowskiego- poetę i filozofa mieszkającego w Berlinie, a piszącego poezję i prozę m.in. o Kresach Wschodnich, a ostatnio bajki dla dzieci, Dariusza Skolimowskiego – maratończyka, zdobywcę Mont Blanc, Macieja Urbanka- działacza samorządowego, Andrzeja Szczypiorskiego- muzyka, nauczyciela muzyki, który gościł wraz z zespołem Czerwone Gitary. Podczas szkolnych uroczystości i imprez dla społeczności lokalnej w szkole występowało wielu naszych absolwentów. Mamy więc nadzieję, że dalsze spotkania będą równie ciekawe i intrygujące dla ich odbiorców. W jubileuszowym roku na spotkania z uczniami zaprosimy również nauczycieli, którzy w znaczący sposób tworzyli i tworzą historię naszej Jubilatki.

Szczegółowy harmonogram i informacje przedstawiać będziemy w tej zakładce.