Kalendarium wydarzeń roku szkolnego 2014 / 2015

1.09.2014 r. Uroczyste jubileuszowe  rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

2.09.2014 – Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

7.09. 2014 r.- Udział w Gminnym Święcie Miodu

9.09.2014 – Zebrania z rodzicami

9.09.2014 – Wybór Prezydium Rady Rodziców

15.09.2014 - Ruszył "Maraton czytelniczy"

18.09.2014 - Spotkanie z kronikarkami naszej szkoły

18.09.2014 - spotkanie z muzyką dla uczniów klas I-III

18.09.2014 r.- Spotkanie z instruktorami ZHP

19-21.09.2014 - Udział w "Sprzątaniu Świata"

24.09.2014 - spotkanie z instruktorami ZHP

24.09.2014 r. - Spotkanie z kronikarzami szkoły

29.09.2014 r.  - Spotkanie  uczniów SU z wójtem Gminy w Pszczółkach – Hanną Brejwo

29. 09.2014 r.- Wybory do Samorządu Uczniowskiego

30.09.2014 - Wybory do Samorządu Uczniowskiego

13.10. 2014 r.- Chrzest Czwartaka 

24.10.2014 r.- „Pasowanie na ucznia klasy I”

24.10.2014 r.- Spotkania z obecną i byłymi dyrektorami szkoły – M. Rachwał, I. Fusiara,  A. Jusyn-Dera, M. Cichon, M. Biernacką

24.10.2014 r.- Spotkania z absolwentami naszej szkoły – R. Brodowskim

25.10.2014 r. - Uroczyste obchody 50-lecia szkoły

27.10.2014 r. - Spotkania z absolwentami naszej szkoły – R. Brodowskim, J. Kamińskim, J. Wieczorkiem

07.11.2014 r. - Quiz wiedzy o szkole – uczniowie klas I-III, IV-VI z udziałem nauczycieli i rodziców

- Próbna ewakuacja

- Szkolenie dla dziewcząt z klas VI „Między nami kobietkami”

- Eliminacje do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

24.11.2014 r. - Spotkanie jubileuszowego z nauczycielami przedmiotów artystycznych

5.12.2014 r.- Spotkanie ze gminnym św. Mikołajem 

5.12.2014 r. - Spotkanie ze św. Mikołajem Rady Rodziców

13.12.2014 r.- Udział w kampanii „Szlachetna paczka”

- Pokaz robotyki

16.12.2014 r. Próbny sprawdzian uczniów klas VI

18.12.2014 r. Podsumowanie Międzyszkolnego konkursu „Najpiękniejszy anioł Bożonarodzeniowy”

- Monitorowanie zapotrzebowania pomocy i wsparcia logopedycznego i pomocy pedagogiczno-psychologicznej) – IX-XII 2014 r.

22.12.2014 - 31.12.2014 - Przerwa świąteczna

11.01.2015 r. - XXIII Finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”

- Spotkanie z Służbą Ochrony Kolei  ( ucz. klas I i oddziałów przedszkolnych)

- Zbiórka nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych – 2014/2015

19.01.2014 r. -  „Pasowanie na czytelnika”

19.01.2014 r. - Spotkanie z bibliotekarzami w historii

- Udział w przedstawieniu dla uczniów oddziały przedszkolne, klasy I-III

- „Maraton czytelniczy”- eliminacja szkole

- Wyjścia artystyczne do ZOL –w Pszczółkach

- Spotkania z muzyką

22.01.2015 r. - Turniej mitologiczna Klas V

- Zbiórka na misje w Afryce

28,29.01.2015 r. – Apele podsumowujące semestr I roku szkolnego 2014/2015

30.10.2015 r.- Spotkania karnawałowe

2.02.2015 r. – 13.02.2015 r. – Ferie zimowe

01.04.2015 - Sprawdzian kl.VI

02.04.2015 - Przerwa świąteczna

26.06.2015 - Zakończenie roku szkolnego