KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 IX 2017 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Z uwagi na nową reformę systemu oświaty odbyło się w dwóch budynkach: 8: 00 dla uczniów klas VII w budynku Publicznego Gimnazjum, o godz. 9:00 dla uczniów klas 1-6 w budynku przy ul. : Szkolnej
12 IX 2017 r.- Pierwsze z rodzicami po wakacjach
12 IX 2017 r.- Pożegnanie nauczycielek B. Ruszniak i B. Łysik w związku z przejściem na emeryturę.
IX 2017 r.– Realizacja programów nauczania i programów własnych m.in.  z edukacji ekologicznej i językowej – klasa 5a, języka angielskiego – klasy 1-3  "Math is around us" - "Matematyka jest wokół nas" - M. Gracz.
IX 2017 r.– Realizacja programu wychowania fizycznego „Mały Mistrz” dla uczniów klas 1 i 2.
IX 2017 r.– Realizacja Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego dla uczniów klas VII.
0d 4 września realizacja działań w ramach szkolnego projektu „Nie wszystkie rybki śpią w jeziorze”- działania związane z jubileuszem 15-lecia powstania Koła Wędkarskiego „Żwirek” w Pszczółkach
1 X 2017 r.- Realizacja ogólnopolskiego programu „Szklanka mleka”
1 X 2017 r.- Realizacja programu „Owoce w szkole” 13 X 2017 r. –Święto Komisji Edukacji Narodowej połączone z „Pasowaniem na Czwartaka”
27 X 2017 r.– Uroczysty „Dzień Pierwszaka”