Kadra nauczycielska

Linda-Górka Patrycja - dyrektor szkoły - język polski

Kupryciuk Mariola - wicedyrektor szkoły, zajęcia komputerowe, informatyka

Majchrzak Ewelina – wicedyrektor szkoły, plastyka

Danuta Wasilewska - wicedyrektor szkoły, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Janeczko Jolanta - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Tężycka Elżbieta - wychowanie przedszkolne

Kulawik-Korzep Klaudia - wychowanie przedszkolne

Szeremeta Malwina - wychowanie przedszkolne

Regenbrecht Iwona - wychowanie przedszkolne

Sobiesiak Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna

Michalczewska Regina- edukacja wczesnoszkolna

Olszewska Łucja - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

Olszewska Grażyna - edukacja wczesnoszkolna,  wychowanie do życia w rodzinie

Lewecka Hanna - edukacja wczesnoszkolna

Ludwiczak Violetta - edukacja wczesnoszkolna

Rakowska Anna - edukacja wczesnoszkolna

Piątkowska Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna

Welz Renata - edukacja wczesnoszkolna, informatyka, zajęcia komputerowe

Pleger Joanna – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

Augustyniak Małgorzata - język polski, kółko teatralne

Szczodrowska Zofia - język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Gregorkiewicz Małgorzata - język polski

Pawlak Magdalena – język polski

Glabiszewska Katarzyna - historia

Lica Henryk - historia, nauczyciel świetlicy

Gracz Małgorzata - język angielski

Małej Magdalena - język angielski

Pobłocka Karolina – język angielski

Emilia Fibich- język angielski

Sobiecka Anna – język niemiecki

Dreszler Małgorzata  - matematyka

Gryciuk Agnieszka - matematyka, zajęcia komputerowe

Szwed Urszula – matematyka, zajęcia wspierające

Anna Marczak – matematyka, informatyka

Galińska-Pułtorak Katarzyna - przyroda

Łuczeczko Aleksandra – przyroda, biologia

Marcin Orzeł- geografia

Strzelecka Klaudia - fizyka

Ficek Monika – chemia

Jaroszewska Elżbieta – muzyka, plastyka, chór

Jolanta Sampławska- plastyka, informatyka, nauczyciel świetlicy

Grzyb Bernadeta - religia

Lademann Maria - religia

Bartosz Nowak- religia

ks Pijanowski Janusz - religia

Fedak Wioleta - technika, zajęcia techniczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dreszler Wiesław - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Dera Tomasz - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Mucha Dorota - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Lewandowska Katarzyna - wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe

Sochal Lidia - kierownik świetlicy, plastyka

Cyrzan Patrycja - nauczyciel świetlicy

Oparka Paweł - nauczyciel świetlicy

Hanna Kurach- nauczyciel świetlicy

Dworakowska Ewa - nauczyciel bibliotekarz

Kojder Karolina- nauczyciel bibliotekarz, historia

Kapica Maria – pedagog, zajęcia rewalidacyjne

Światkowska Dorota – psycholog, zajęcia rewalidacyjne

Groos Krystian - psycholog

Postrach Joanna - logopeda

Groos Alicja - logopeda