WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy rodziców na zebrania z rodzicami - 27.01.2015 r.

4a- godz. 17 sala 26

4b- godz. 17 sala 125

4c- godz. 17 sala 134

4d- zebranie odbędzie się po feriach - 19.02.2015 r.o godz. 17 - czytelnia

 

5a - godz.17 sala 33

5b- godz. 17 sala 127

5c- zebranie odbędzie się po feriach - 19.02.2015 r. o godz. 17- sala 27

5d- zebranie w środę 28.01.2015 r. o godz. 17 30 sala 127

6a, 6b, 6c, 6d - Zebranie ogólne- Wyniki i wnioski próbnego sprawdzianu klas VI - godz. 17 - jadalnia szkolna,po- spotkania z wychowawcami