WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Uczniowie klasy 4b uczestniczyli w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pani Izabela zapoznała uczniów z sytuacjami, w których naley takiej pomocy udzielać. Omówiła, a następnie pokazywała zasady wykonywania sztucznego oddychania. Jak zawsze, do tych zajęć wykorzystujemy fantomy, które szkoła otrzymała ze sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fantomy służą nam do dzisiaj w szkole i są często wykorzystywane do ćwiczeń podczas zajęć. Zajęcia zorganizowała wychowawczyni lasy M. Gracz.