PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Uczniowie klasy 4b uczestniczyli w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pani Izabela zapoznała uczniów z sytuacjami, w których naley takiej pomocy udzielać. Omówiła, a następnie pokazywała zasady wykonywania sztucznego oddychania. Jak zawsze, do tych zajęć wykorzystujemy fantomy, które szkoła otrzymała ze sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fantomy służą nam do dzisiaj w szkole i są często wykorzystywane do ćwiczeń podczas zajęć. Zajęcia zorganizowała wychowawczyni lasy M. Gracz.