WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Konkurs logopedyczny z okazji Dnia Logopedy

Konkurs przeprowadzono w oddziałach przedszkolnych, temat konkursu brzmiał: „Sprawny język – piękna mowa”, technika pracy była dowolna, zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej buzię wykonującą ćwiczenia usprawniające język.
Laureaci konkursu:
I miejsce: Narożnik Joanna
I miejsce: Michalczyk Tymoteusz
II miejsce: Grubiak Stanisław
III miejsce: Kusz Jakub

Konkurs przeprowadzono również w klasach I-III, temat brzmiał: „Ilustracja do wiersza logopedycznego”, zadaniem konkursowym było wykonanie plakatu ilustrującego treść wybranego wiersza logopedycznego”, konkurs ten przeprowadzono w dwóch kategoriach:
I Kategoria: Plakat klasowy
I miejsce: klasa IIIa
II miejsce: klasa IIIc
III miejsce: klasa IIa
II Kategoria: Praca indywidualna
I miejsce: Halman Dominika
I miejsce: Kutkowska Katarzyna
II miejsce: Józefiak Leo
III miejsce: Gajdowska Maja

Wszystkie prace konkursowe prezentowane były na wystawie szkolnej.

Organizatorzy konkursu: Alicja Groos, Joanna Postrach