Ferie 2018

W czasie ferie uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach. Odbywają się:
1. Gra Biznesowa dla 4 grup
2. Gimnastyka korekcyjna dla 12 uczniów.
3. Arteterapia dla 2 uczniów.
4. Doradztwo zawodowe.
5. Logopedia dla 11 uczniów.

Oto fotograficzna relacja:
Gra Biznesowa dla uczniów klas 1-3Doradztwo zawodowe, logopedia, arteterapia i gimnastyka korekcyjna to zajęcia, które kładą nacisk na wyznaczanie i usprawnianie umiejętności, funkcjonowania oraz dalszego rozwoju. Indywidualny kontakt z trenerem oraz różnorodne ćwiczenia sprawiają uczniom w naszym projekcie wiele radości, zabawy i kreatywności.