WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Koło Przyjaciół Zwierząt klasy III a – „Sierściuchy”

Klasa III a w grudniu 2017 roku podjęła się akcji  pomocy dla bezdomnych zwierząt mieszkających  w schronisku ‘PROMYK” Gdańsku.  Uczniowie na początku grudnia przygotowali plakaty reklamujące akcję, które zostały rozwieszone w szkole. Następnie codziennie wolontariusze zaopatrzeni w samodzielnie wykonane puszki i odznaki zbierali pieniążki. Wszystkie klasy 0-III, oddziały przedszkolne oraz rodzice i nauczyciele bardzo aktywnie włączyli się w pomoc potrzebującym zwierzakom. Przed świętami pieniądze zostały przeliczone przez trzecioklasistów. Zebrano 478 złotych i 87 groszy.Wpłacono je w Banku Spółdzielczym w Pszczółkach  na specjalne konto schroniska, z dopiskie:
darowizna na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” w Gdańsku
Bank PKO S.A 18124012681111001038597629