WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Festyn Ekologiczny - udział uczniów klasy 6c

7 X 2016 roku uczniowie klasy 6c wraz z opiekunami uczestniczyli w Festynie Ekologicznym w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach. Dla uczestników przygotowano wiele stanowisk, przy których mlodzież dowiedziała się, jakie zioła są ważne dla zwierząt i ludzi?, co to jest dendrologia?, jak segregować i wykorzystywać odpady?, jakie sa alternatywne sposoby uzyskiwania enegrii? Nasi uczniowie spotkali się również z myśliwymi, którzy omówili gospodarkę  hodowli kuropatw i bażantów w naszym województwie i kraju. Duzym zainteresowaniem cieszyły się pokazy doświadczeń chemicznych. Na koniec grupa napisała tekst ekologicznej piosenki, którą odśpiewała.

Poniżej kilka zdjęć z udziału w festynie. więcej zdjęć na stronie organizatorów festyny - Urzędzie Gminy w Pszczółkach i Gimnazjum Publicznym w Pszczółkach.