WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

POŻEGNANIE KS. J. URBANA I PANI J. PAŁYS



13 września 2016 roku ,po posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w jadalni szkolnej odbyło się uroczyste podziękowanie dla księdza proboszcza Józefa Urbana za pracę katechety w naszej szkole. Równocześnie w tym dniu wszyscy w miłej i serdecznej atmosferze ( co widać na zdjęciach) pożegnaliśmy Jadwigę Pałys - katechetkę, która przeszła na emeryturę. W imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników podziękowania skierowała dyrektor szkoły Marzena Biernacka, przedstawicielki i opiekunka Samorządu Uczniowskiego, zaś grono pedagogiczne przygotowało dostosowane tematycznie występy artystyczne. Były, jak zawsze w tych momentach, chwile wzruszeń. Życząc zdrowia, wielu wspaniałych chwil i przeżyć zakończyliśmy to spotkanie.