WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Spotkanie z Panem Marcinem Szczypiorskim w kl. II e

 W dniu 13 maja w klasie IIe odbyło się spotkanie z pracownikiem Opery Bałtyckiej panem Marcinem Szczypiorskim.
Dzieci dowiedziały się co to jest opera. Poznały instrumenty smyczkowe i dęte, które wchodzą w skład orkiestry.
Zapoznały się też z budową wiolonczeli. Na zakończenie spotkania pan Szczypiorski z synem Antkiem wykonali
utwór"Skoczek". To była bardzo ciekawa i ucząca lekcja muzyki.