OPIS DZIAŁAŃ W RAMACH „DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU 2016”

OPIS SZKOLNYCH DZIAŁAŃ W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII „DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2016”

Od 19 stycznia w naszej szkole rozpoczęliśmy działania dotyczące bezpieczeństwa w sieci. W tym roku finał odbędzie się 9 lutego 2016 r. Do tego czasu prowadzimy wiele działań. Są to między innymi zajęcia z uczniami, badania ankietowe wśród uczniów i rodziców, oglądanie i omawianie materiałów multimedialnych (filmów, prezentacji, przygotowanie ulotek dla rodziców. Na dzień 9 lutego zaplanowaliśmy Szkolny Happening „Lepszy Internet zależy od Ciebie” . Po kierunkiem nauczycieli języka polskiego uczniowie klas V przygotowują scenki tematyczne, na godzinach wychowawczych i zajęciach ze specjalistami dzieci tworzą plakaty, komiksy i hasła propagujące ideę kampanii. We współpracy z Samorządem Uczniowskim i szkolnym koordynatorem działań uczniowie opracowali wyniki i wnioski ankiet.
Zespół ankietujących stanowiły uczennice klasy 6c: I. Dybowska, N. Kusio, D. Krefta, J. Proszowska, M. Byzdra, N. Szuta. Do pracach podsumowujących ankiety dołączyli uczniowie klasy 5b: J. Jocz, J. Piaskowski i D. Pecel.
Na holach szkolnych pojawiają się efekty pracy uczniów tworzone na zajęciach z wychowawcą, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, zajęć komputerowych.
Dalsze realizacje w krótce.