WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

SUKCES NASZEJ SZKOŁY!!!

Szkoła Podstawowa w Pszczółkach otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w międzynarodowym projekcie "Our Lives by the Sea". Projekt został doceniony przez Centralne Biuro Akcji eTwinning, a praca uczniów i nauczycieli szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.