WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

PROMUJEMY TALENTY NASZYCH UCZNIÓW

W grudniu 2014 roku Szkoła Podstawowa w Pszczółkach otrzymała tytuł: „ Szkoła Odkrywców Talentów” nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Tytuł stanowi wyróżnienie dla placówek przyczyniających się w istotny sposób do odkrywania i wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Nasza szkoła podejmuje systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego poprzez bogatą ofertę edukacyjną zajęć dodatkowych, rozwija zdolności uczniów w różnych dziedzinach przedmiotowych oraz rozbudza ich ambicje: badawcze, społeczne, artystyczne. Rozwija u dzieci kreatywność, inwencję twórczą oraz ciekawość świata.

Szkoła Podstawowa w Pszczółkach została umieszczona na ogólnopolskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów, co przyczynia się do wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami, a także przynosi satysfakcję z podejmowanych działań.

 

Załączniki:
Pobierz plik (formatka_szkoly.pdf)Formatka szkoły[ ]
Pobierz plik (sot_2014.pdf)Czytaj[ ]