Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa
83-032 Pszczółki
ul: Szkolna4
tel.(058) 682-94-50
tel./fax.(058) 683-91-46
e-mail: szkolapszczolki@wp.pl

 

Motto Szkoły

"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek się stawał coraz bardziej człowiekiem - o to,ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."
[Jan Paweł II ]

Wizja Szkoły

  • Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której stosujemy metody aktywizujące, techniki informacyjne.
  • Stwarzamy warunki do nauki dzieciom zdolnym, z trudnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Proponujemy szeroki wachlarz zajęć. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły.
  • Realizujemy założenia Szkoły Promującej Zdrowie, dbając jednocześnie o realizację zadań patriotyczno-obywatelskich, proekologicznych, regionalnych. Dbamy o rozwój pracowników i prawidłowe relacje międzyludzkie.

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię.
Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające
mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Realizacja misji przebiega w następujących płaszczyznach:
- rodzina,
- samorząd,
- oświata i wychowanie,
- kultura i nauka,
- turystyka,
- rekreacja i wypoczynek.

Informacja dla rodziców dzieci 6 letnich :

Zebranie  rodziców  oddziałów przedszkolnych odbędzie się dnia 30.08.2018 o godz. 17 w Szkole Podstawowej w Pszczółkach.
Pozdrawiam, E.Majchrzak

Ogłoszenie - Szkoła zatrudni nauczyciela fizyki i astronomii

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, zatrudni nauczyciela fizyki i astronomii.

Praca od 1 września 2018 roku w wymiarze 1 etatu na umowę o pracę na czas określony.

Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Umiejętności: komunikatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole, kreatywność i innowacje, motywacja uczniów.