Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa
83-032 Pszczółki
ul: Szkolna4
tel.(058) 682-94-50
tel./fax.(058) 683-91-46
e-mail: szkolapszczolki@wp.pl

 

Motto Szkoły

"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek się stawał coraz bardziej człowiekiem - o to,ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."
[Jan Paweł II ]

Wizja Szkoły

  • Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której stosujemy metody aktywizujące, techniki informacyjne.
  • Stwarzamy warunki do nauki dzieciom zdolnym, z trudnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Proponujemy szeroki wachlarz zajęć. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły.
  • Realizujemy założenia Szkoły Promującej Zdrowie, dbając jednocześnie o realizację zadań patriotyczno-obywatelskich, proekologicznych, regionalnych. Dbamy o rozwój pracowników i prawidłowe relacje międzyludzkie.

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię.
Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające
mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Realizacja misji przebiega w następujących płaszczyznach:
- rodzina,
- samorząd,
- oświata i wychowanie,
- kultura i nauka,
- turystyka,
- rekreacja i wypoczynek.

PRÓBNA EWAKUACJA

W piątek 18 maja 2018 rok miała miejsce próbna ewakuacja szkoły. Kilka dni wcześniej dyrekcja szkoły omówiła zasady jej przeprowadzenia z przedstawicielami Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach. Celami nadrzędnymi było: jak najszybsze opuszczenie budynków szkoły przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły i powiadomienie służb ratunkowych. Zagrożenie miało miejsce na parterze w części szkoły, gdzie przebywali uczniowie klas 4-6. Pojawił się sztucznie wywołany dym, uczniowie klasy 6c mieli odciętą bezpieczną drogę ewakuacji. Chwilę po telefonach alarmowych, pojawiło się 6 wozów strażackich. Rozpoczęła się walka z czasem, aby dotrzeć do poszkodowanej grupy uczniów. W tym czasie wszyscy  opuszczali mury szkoły, gromadząc się na boisku. W szybkim czasie należało sprawnie policzyć uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz inne osoby przebywające na jej terenie w tym dniu i zdać sprawę wicedyrektorowi, odpowiadając tym samym na pytanie straży: czy wszyscy opuścili szkołę? Sztab, składający się z wyznaczonych osób potwierdził, iż wszyscy są na boisku. Wkrótce okazało się, że strażacy bezpiecznie wyprowadzili poszkodowanych uczniów. Po tej próbie omówiono ze strażakami przebieg ewakuacji, jej dobre strony i elementy, które należy poprawić i na które zachowania ludzi zwrócić uwagę. Wnioski zostaną przekazane wszystkim zainteresowanym.