Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa
83-032 Pszczółki
ul: Szkolna4
tel.(058) 682-94-50
tel./fax.(058) 683-91-46
e-mail: szkolapszczolki@wp.pl

 

Motto Szkoły

"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek się stawał coraz bardziej człowiekiem - o to,ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."
[Jan Paweł II ]

Wizja Szkoły

  • Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której stosujemy metody aktywizujące, techniki informacyjne.
  • Stwarzamy warunki do nauki dzieciom zdolnym, z trudnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Proponujemy szeroki wachlarz zajęć. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły.
  • Realizujemy założenia Szkoły Promującej Zdrowie, dbając jednocześnie o realizację zadań patriotyczno-obywatelskich, proekologicznych, regionalnych. Dbamy o rozwój pracowników i prawidłowe relacje międzyludzkie.

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię.
Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające
mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Realizacja misji przebiega w następujących płaszczyznach:
- rodzina,
- samorząd,
- oświata i wychowanie,
- kultura i nauka,
- turystyka,
- rekreacja i wypoczynek.

CIEKAWE ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

06.04.2018r w naszej klasie odbyły się ponownie bardzo ciekawe zajęcia, przybliżające nam miejsce pracy naszych rodziców. Tym razem naszym gościem była pani Mirosława Strzępek - Olszanowska – mama naszego kolegi Oliwiera. Pani Mirosława wykonuje bardzo ciekawy zawód, rzadko spotykany wśród kobiet -  jest kominiarzem. Zajęcia  związane były z tematyką bezpieczeństwa w naszych domach. Teraz wiemy już, jak to jest z czadem, którym można się zatruć, a przecież go ani nie widać, ani nie czuć i nie słychać. Jak należy przygotować kominy przed sezonem grzewczym, jak i czym pracują dzisiejsi kominiarze. Wykonaliśmy parę ciekawych eksperymentów i już wiemy jak można bezpiecznie ogrzewać mieszkania zimą. Stwierdziliśmy że zajęcia były bardzo ciekawe.                                                                                                           
Uczniowie klasy III „a”